A. Cüneyt MÜDERRİSOĞLU
Uzm. Dr. A. Cüneyt MÜDERRİSOĞLU
Meslek
Doktor
Branş
Dahiliye
Görev
Eğitim Görevlisi
Görev Yeri
Dahiliye
1953 yılında Bolu’ nun Göynük kasabasında doğdum. 1970 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden üçüncülükle, 1977’ de Hacettepe Tıp Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldum. 1977-1981 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda İç Hastalıkları ihtisasımı yaptım. Askerlik görevimi 1982-1983 yılları arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği’nde yaptım. Nisan 1983’ te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Başasistanı olarak göreve başladım. Aynı hastanede 1989’ da Kinik Şef Yardımcısı, 1992’ de Klinik Şefi oldum. Halen İç Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisiyim. Ayrıca Eğitim ve Planlama Koordinasyon Kurulu üyesi ve Aile Hekimliği Asistanları Koordinatörüyüm. Kronik hepatit, hipertansiyon ve ateroskleroz konuları ile yakından ilgileniyorum. İngilizce ve Fransızca biliyorum. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Üyesi olduğum meslek kuruluşları:
 
  • İstanbul Tabip Odası
  • İç Hastalıkları Derneği
  • İç Hastalıkları Board Sınavı Komisyonu
  • Karaciğer Araştırmaları Derneği
  • Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği
 
 
İletişim bilgilerim:
 
S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Orgeneral Nafiz Gürman Cad, 34098,  Kocamustafapaşa-Fatih/İstanbul