Zeytinburnu Polikliniği

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin polikliniklerinden biri olan Zeytinburnu Polikliniği’mizdeMHRS web sitesinden veya 182 Hastane Randevu Merkezi 'nden randevu alarak ;

 • Dahiliye Polikliniği,
 • Genel Cerrahi Polikliniği,
 • Çocuk Hastalıkları Polikliniği,
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği ,
 • Göz Hastalıkları Polikliniği ,
 • Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği ,
 • Nöroloji Polikliniği ,
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği,
 • Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği ,
 • Kadın Hastalıkları Polikliniği,
 • Üroloji Polikliniği ,
 • Göğüs Hastalıkları Polikliniği,
 • Bölümlerimizde muayene olabilirsiniz;
 • İlaç Muafiyet Raporu, Yurt Dışı Sigortalılık gibi işlemleriniz için polikliniğimizden hizmet alabilirsiniz.
 • Büyük Sağlık Kurulu Raporları için Osmaniye Polikliniği’mizden hizmet alabilirsiniz.
 • Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda
 • Laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.),
 • EKG,
 • Paterji Testi,
 • Solunum Fonksiyon Testi*,
 • Psikolojik inceleme*,
 • Üroflowmetri*,
 • Ürodinami*,
 • Odyoloji*,
 • Bera Testi*,
 • Prick Alerji Testi*,
 • Ekokardiyografi*,
 • EEG-EMG*,
 • Göz Angio, Laser, OCT*,
 • Cildiye Puva*,
 • Endoskopik incelemeler* (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.)
 • Radyolojik incelemeler* (röntgen, panaromik röntgen, ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu vb.),

gibi gerekli tüm tetkik ve tedavilerle hizmet sunmaktayız.

 

*Zeytinburnu Polikliniği’mizden istenen bu tetkikleri Merkez Polikliniği’mizde randevusunu alıp yaptırabilirsiniz.