Merkez PoliklinikMerkez Poliklinik İletişim ve Ulaşım Bilgileri için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin polikliniklerinden biri olan Samatya (Merkez) Polikliniği’mizde , MHRS web sitesinden veya 182 Hastane Randevu Merkezi 'nden randevu alarak;

 • Dahiliye Polikliniği,
 • Genel Cerrahi Polikliniği,
 • Çocuk Hastalıkları Polikliniği,
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği ,
 • Göz Hastalıkları Polikliniği ,
 • Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği ,
 • Nöroloji Polikliniği ,
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği,
 • Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği ,
 • Beyin Cerrahi Polikliniği,
 • Kadın Hastalıkları Polikliniği,
 • Gebe Polikliniği ,
 • Menopoz Polikliniği,
 • Meme Hastalıkları Polikliniği,
 • Üroloji Polikliniği ,
 • Endokrin Polikliniği,
 • Göğüs Hastalıkları Polikliniği ,
 • Çocuk Cerrahisi Polikliniği,
 • Göğüs Cerrahisi Polikliniği,
 • Plastik Cerrahi Polikliniği
 • Ağrı Polikliniği,
 • Diş Polikliniği
 • Kochlear İmplant (KBB)
 • Bölümlerimizde muayene olabilirsiniz.
 • Kardiyoloji Polikliniği,
 • Sigara Bırakma Polikliniği,
 • Alerji Polikliniği ,
 • Obezite Polikliniği,
 • Nükleer Tıp Polikliniği ,
 • Nefroloji Polikliniği,
 • Diyabet Polikliniği,
 • Hematoloji Polikliniği,
 • Radyasyon Onkolojis Polikliniği i,
 • Kronik Hepatit Polikliniği ,
 • Anestezi, Polikliniği
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği,
Bölümlerimizde konsültasyon istemi ve/veya birebir başvuru ile randevu alabilir, muayene olabilirsiniz.
 
Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda
 • Laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.),
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Prick Alerji Testi,
 • EKG,
 • Psikolojik inceleme,
 • Odyoloji,
 • Bera Testi,
 • EEG-EMG,
 • Cildiye Puva,
 • Ekokardiyografi,
 • Üroflowmetri,
 • Ürodinami,
 • OCT,
 • Göz Angio,
 • Göz Laser,
 • Radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu, panaromik röntgen* vb.),
 • Endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.)

gibi gerekli tüm tetkiklerle hizmet sunmaktayız.

 

* Samatya (Merkez) Polikliniği’mizden alacağınız randevu ile panaromik röntgeni Osmaniye Polikliniği’mizde çektirebilirsiniz.