Osmaniye Polikliniği

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin polikliniklerinden biri olan Osmaniye Polikliniği’mizde , MHRS web sitesinden veya 182 Hastane Randevu Merkezi 'nden randevu alarak ;

Dahiliye Polikliniği,
Kardiyoloji Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği,
Çocuk Hastalıkları Polikliniği,
Kulak Burun Boğaz Polikliniği ,
Göz Hastalıkları Polikliniği ,
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği  ,
Nöroloji Polikliniği ,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği,
Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği ,
Beyin Cerrahi Polikliniği,
Kadın Hastalıkları Polikliniği,
Gebe Polikliniği, (Gebe Okulumuz randevu vermeye başlamıştır.)
Üroloji Polikliniği ,
Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği ,
Göğüs Hastalıkları Polikliniği,
Psikiyatri Polikliniği,
Ağrı Polikliniği,
Bölümlerimizde muayene olabilirsiniz;
Büyük Sağlık Kurulu Raporu,
İlaç Muafiyet Raporu,
gibi işlemleriniz için polikliniğimizden hizmet alabilirsiniz.
 
Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda
Laboratuar         (kan, idrar, dışkı vb.),
Solunum Fonksiyon Testi,
Paterji Testi,
EKG,
Psikolojik inceleme,
Üroflowmetri,
Odyoloji,
Radyolojik incelemeler (röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, floroskopi (IVP, Sistografi vb)
     mamografi*, bilgisayarlı tomografi*, MR*, kemik yoğunluğu* vb.),
Ürodinami*,
Bera Testi*,
Prick Alerji Testi*,
Ekokardiyografi*,
EEG-EMG*,
Göz Angio, Laser, OCT*,
Cildiye Puva*,
Endoskopik incelemeler* (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.)
Nükleer Tıp Tetkikleri *
gibi gerekli tüm tetkik ve tedavilerle hizmet sunmaktayız.
 
*Osmaniye Polikliniği’mizden alacağınız randevu ile Merkez Polikliniği’mizde yaptırabileceğiniz tetkik ve tedaviler.