Göz
Hizmetlerimiz
Servisimiz 18 yatak kapasitelidir. Odalar  2 ve 4 kişilik olup tüm odalarda LCD TV, buzdolabı, banyo-wc mevcuttur. Ayrıca servisimizde bir oftalmolojik muayene odası, 2 adet biyomikroskopi,  1 adet İOL master, 1 adet YAG lazer cihazı, 2 adet muayene üniti ve 1 adet oküler ultrasonografi mevcuttur. Lokal anestezi altında yapılan işlemler sonrasında bazı hastaların müşahade altında tutulduğu 2 yatak kapasiteli standart donanımda bir oda da mevcuttur. Kliniğimizde ameliyat ve poliklinik hizmetleri hekimlerarası rotasyon usulünce sürekli olarak devam etmektedir. Bu düzenlemeye göre doktorlar belirli günlerde poliklinik ve belirli günlerde ameliyathene hekimi olarak görevlendirilmektedir.
Göz Hastalıkları Merkez Polikliniği’nde 6 adet biyomikroskopi, 2 adet otorefraktometre, 2 adet non-kontakt tonometre, 6 adet projeksiyon cihazı, 1 adet optik koharens tomografi(OCT), 1 adet görme alanı ölçüm cihazı, 1 adet pakimetri  ve 2 adet oftalmik fotokoagülatör cihazı ile donatılmış muayene odaları bulunmaktadır. Kliniğimizde ayrıca fundus florescein angiografi(FFA) çekimi ve oküloplastik muadahalelere olanak sağlayacak techizatlar da bulunmaktadır. Buna ek olarak kliniğimize bağlı Osmaniye semt polikliniğinde  3 adet biyomikroskopi, 2 adet otorefraktometre, 1 adet nonkontakt tonometre ve 4 adet projeksiyon cihazı  ile donatılmış muayene odaları mevcuttur.Yine kliniğimize bağlı Zeytinburnu semt polikliniğinde ise 2 adet biyomikroskopi, 1 adet otorefraktometre, 1 adet nonkontakt tonometre  ve 2 adet projeksiyon cihazı ile donatılmış muayene odaları mevcuttur.

POLİKLİNİKLER
Projeksiyon eşeli 12 Adet
Fakometre 9 Adet
Oftalmoskop 9 Adet
Oftalmik fotokoagülatör 2 Adet
Otorefraktometre 5 Adet
optik koherens tomografi 1 Adet
Görme alanı ölçüm cihazı 1 Adet
Nonkontakt tonometre 4 Adet
Fundus florescein angiografi 1 Adet
Biomikroskopi 10 Adet

GÖZ SERVİSİ
İOL master 1 Adet
Oküler ultrasonografi 1 Adet
Biomikroskopi 2 Adet
YAG lazer cihazı 1 Adet
Muayene üniti 2 Adet
Nonkontakt tonometre 1 Adet

RETİNA POLİKLİNİĞİ
Poliklinik olanakları dahilinde 2 adet biyomikroskopi, 2 adet oftalmik fotokoagülatör cihazı ve 1 adet fundus floracein angiografi(FFA) cihazı ve 1 adet optik koherens tomografi (OCT)  mevcuttur.
Poliklinik hizmetleri dahilinde haftanın 5 günü retina hastalarının yan dal poliklinikleri yapılmaktadır. Yine poliklinik bünyesinde haftanın 5 günü argon lazer uygulaması yapılmaktadır.
 
GLOKOM POLİKLİNİĞİ
Poliklinik olanakları dahilinde 1 adet biyomikroskopi, 1 adet pakimetri ve 1 adet görme alanı ölçüm cihazı mevcuttur. Poliklinik hizmetleri dahilinde haftanın 5 günü glokom hastalarının yan dal poliklinikleri yapılmaktadır.
 
OKÜLOPLASTİ POLİKLİNİĞİ
Poliklinik olanakları dahilinde 1 adet biyomikroskopi ve ayaktan müdahaleye olanak tanıyacak tıbbi techizatlar mevcuttur. Poliklinik hizmetleri dahilinde haftanın 2 günü oküloplasti  hastalarının yan dal poliklinikleri, ameliyat sonrası bakımları ve acil müdahaleler yapılmaktadır.
 
ŞAŞILIK POLİKLİNİĞİ 
Poliklinik olanakları dahilinde 1 adet biyomikroskopi,1 adet retinoskopi, 1 adet skiyaskopi ve şaşılık muayenesine imkan tanıyacak  tıbbi techizatlar mevcuttur.Poliklinik hizmetleri dahilinde haftanın 2 günü şaşılık  hastalarının yan dal poliklinikleri ve ameliyat sonrası bakımları yapılmaktadır.
 
KORNEA VE ÜVEA POLİKLİNİĞİ 
Poliklinik olanakları dahilinde 1 adet biyomikroskopi, 1 adet projeksiyon cihazı  mevcuttur.Poliklinik hizmetleri dahilinde haftanın 2 günü kornea ve üvea  hastalarının yan dal poliklinikleri yapılmaktadır.

2011 yılı boyunca Göz polikliniklerinde toplam 110210 hasta muayene edilmiştir. Yine aynı dönem içerisinde .2170 hasta yatarak tedavi görmüştür. 
 
GÖZ AMELİYATHANESİ
Göz ameliyathanesinde, 1 adet genel anestezi ve 1 adet lokal anestezi ameliyatlarının yapıldığı odalar mevcuttur. Kliniğimizde katarakt cerrahisi başta olmak üzere her türlü vitreoretinal cerrahi,  oküloplastik cerrahi, glokom cerrahisi, şaşılık cerrahisi, eksternal ve lazer dakriyosistorinastomi(DSR) cerrahisi, intravitreal enjeksiyon ve diğer birçok ayaktan cerrahi girişim başarılı bir şekilde yapılmaktadır.